Bedrijfsopleidingen

Jouw medewerkers, klaar voor de toekomst

Werknemers in Nederland moeten steeds langer doorwerken. Maar de vraag is: is dat realistisch? Want het is niet alleen lichamelijk een uitdaging; ook mentaal komt er in dit digitale tijdperk veel op werknemers af. De ontwikkelingen gaan snel en soms is het lastig om alles bij te benen. Ben jij werkgever en zie je dit probleem ook binnen jouw bedrijf ontstaan? Maak dan kennis met de bedrijfsopleidingen van Stichting BONO!

Hoe zien onze bedrijfsopleidingen eruit?
De bedrijfsopleidingen van Stichting BONO zijn modulair opgebouwd en richten zich specifiek op de procesindustrie. Het belangrijkste doel? De kennis en kwaliteit van jouw medewerkers verbeteren. Door het aanbieden van een modulaire bedrijfsopleiding bereid je medewerkers beter voor op de toekomst én voorkom je een te grote afstand tot het arbeidsproces. Juist dáárom sluit de modulaire bedrijfsopleiding perfect aan op programma’s in het kader van duurzame inzetbaarheid. De opleiding kan ook gebruikt worden als onderdeel van het Persoonlijk Opleidingsplan (Pop) of als voorloper op een eventuele operator-opleiding. En ook handig: de opleiding creëert bewustwording bij bestaande medewerkers omdat de kennis wordt opgefrist en “blinde” vlekken worden weggepoetst.

Goed werkgeverschap
Met behulp van een bedrijfsopleiding ontstaat er perspectief voor werknemers. Ze gaan beter presteren en de effectiviteit van het productieproces gaat omhoog.  En ook belangrijk: betere scholing draagt bij aan een lager verzuim, minder uitval en een hogere motivatie. De werknemer ervaart zelf ook voordelen: hij / zij is beter gekwalificeerd en kan zo sneller werk vinden bij een eventuele reorganisatie of baanwissel. Het aanbieden van een bedrijfsopleiding vormt daarmee hét voorbeeld van ‘goed werkgeverschap’.

Opleiding op maat
De modulaire bedrijfsopleiding wordt helemaal op maat ontwikkeld. Aan de hand van een bedrijfsscan brengen we de verschillende vraagstukken in kaart. Deze bedrijfsspecifieke vraagstukken worden tijdens de opleiding behandeld en aangevuld met lesmodules over bijvoorbeeld arbo/veiligheid, orde/netheid, kwaliteit, materiaalkennis, machinekennis en verbetertechnieken. Zo ontstaat er een opleiding die helemaal is toegespitst op jouw bedrijf en de behoeften van je werknemers!

Plezier in het werken en leren staat voorop!
De modules worden gegeven door een trainer die uit de praktijk komt. De inhoud is praktijkgericht, kort en bondig van stof. Wil je medewerkers extra stimuleren? Dan kan de opleiding ook afgerond worden met een zogeheten ‘proeve van bekwaamheid’.

Heb je interesse in een bedrijfsopleiding? Wij laten je graag de mogelijkheden zien!

Home Contact