Over ons

Ontdek ons verhaal!

Geschiedenis in een notendop
Onze ‘Stichting Beroeps-Opleidingen Noordoost-Overijssel (BONO)’ is opgericht in 1984. Initiatiefnemers van de oprichting waren de Industrie Kring Noordoost Overijssel (IKNO) en de vakbonden. Hun gezamenlijke missie? De toenmalige jeugdwerkloosheid aanpakken. Door jongeren een leerwerkovereenkomst aan te bieden hebben we in de beginjaren twee belangrijke doelen bereikt:

  • Jongeren bleven aan het werk, met alle positieve effecten van dien;
  • Jongeren versterkten hun positie op de arbeidsmarkt dankzij hun opleiding en landelijk erkend vakdiploma. Honderden jongeren hebben in de loop der tijd een goede werkzame toekomst met behulp van deze BONO-constructie opgebouwd.

Nieuwe richting: mensen met achterstand op de arbeidsmarkt
In de loop der jaren zijn we als stichting meegegaan met de tijd. De problematiek omtrent jeugdwerkloosheid verdween en we besloten ons te richten op nieuwe doelgroepen: mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van een succesvolle actie is het zogeheten “HAAL-traject”, waarin tientallen herintredende vrouwen geschoold werden en een nieuwe plek kregen in de arbeidsmarkt. Maar denk ook aan het stimuleren van arbeidsparticipatie voor oudere werknemers en de uitvoering van werk-naar-werk trajecten. Als stichting hebben we een belangrijke focus in alles wat we doen: maatschappelijk betrokken zijn én maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren!

Mooie projecten ondersteunen
De inkomsten van onze stichting gebruiken we voor het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten op het gebied van arbeid en onderwijs. Heb jij zelf een regionaal/sociaal/maatschappelijk project dat aansluit bij de doelstelling van Stichting BONO en heb je een financieel steuntje in de rug nodig om het tot uitvoering te brengen? Wordt jouw project daarbij nog niet financieel ondersteund via de normale subsidieverstrekkende instanties? Wie weet kunnen wij je helpen!

Stuur jouw aanvraag samen met het projectplan naar:

Stichting BONO
t.a.v. bestuurssecretariaat
Postbus 24
7770 AA Hardenberg

Let op: check eerst even of je projectplan voldoet aan onze gestelde voorwaarden.