Voorwaarden voor subsidieverstrekking

Voorwaarden voor subsidieverstrekking aan projecten/initiatieven door de Stichting BONO.

  1. De projecten/initiatieven zijn gepositioneerd op het terrein van arbeidsmarkt en/of onderwijs.
  2. De projecten zijn sociaal innovatief van karakter, dienen een duidelijk maatschappelijk nut en zijn uniek in hun soort/lijken niet op bestaande initiatieven.
  3. De ondersteuning van BONO kan betrekking hebben op projecten die de status van het gestelde onder 2 nog niet bereikt hebben maar die ondersteuning verdienen om zover te komen
  4. De initiërende partij dient een helder onderbouwd projectvoorstel in te dienen waarin de opbrengsten van het project zo concreet mogelijk omschreven zijn.
  5. Het ingediende project wordt door de “normale” subsidiërende instanties niet ondersteund.
  6. Het gaat om projecten, dat wil zeggen dat er een duidelijk begin en eind is van het traject dat gesubsidieerd wordt.
  7. Per project wordt door het BONO Bestuur aangegeven wat wel/niet gesubsidieerd wordt.
  8. De initiërende partij ontvangt binnen 2 weken na besluitvorming in het bestuur schriftelijk uitsluitsel over de beslissing.
  9. Deze opsomming van voorwaarden is niet limitatief en daarom kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
  10. Het bestuur van de Stichting BONO heeft de discretionaire bevoegdheid om in haar beslissing af te wijken van deze opsomming van voorwaarden. Voor de hand liggende, symbolische redenen is gekozen om het aantal voorwaarden te beperken tot 10